קול קורא להגשת הצעות לסדרות תעודה (דוקומנטריות) עבור כאן 11 - תאגיד השידור הישראלי

כאן - תאגיד השידור הישראלי מבקש להזמין ולעודד יוצרים ומפיקים להגיש הצעות לסדרות דוקומנטריות ולפרויקטים תיעודיים מרובי פרקים בלבד. ניתן להגיש גם פרויקטים בשלבי פיתוח. יש לקרוא היטב את מסמכי הקול הקורא, לבדוק את העמידה בתנאי הסף להגיש את ההצעות לפי ההוראות בחוברת ההצעה המקוונת. בהצלחה!

פרטי ההצעה
*שם ההצעה
סוגה דוקומנטרי
*תת סוגה
האם ההצעה הוגשה בעבר לתאגיד
האם ההצעה הוגשה בעבר לגוף שידור אחר
 
בעלי תפקידים
*המציע / חברת ההפקה
*שם איש קשר
*דוא"ל איש קשר
*אימות דוא"ל
*טלפון איש קשר
*תפקיד בהפקה איש קשר
*שם במאי/ת
*דוא"ל במאי/ת
*טלפון במאי/ת
*שם מפיק/ה
*דוא"ל מפיק/ה
*טלפון מפיק/ה
שם יוצר/ת 2
דוא"ל יוצר/ת 2
טלפון יוצר/ת 2
שם צלם/ת
שם תסריטאי/ת
*שם עורך/ת תוכן
 
פרטים
 
*מספר פרקים לסדרה
*אורך (בדקות)
תקציב לפרק ללא מע"מ
תקציב לעונה ללא מע"מ
*תקציב הפרויקט ללא מע"מ
*משך פיתוח
*משך תחקיר
משך לכתיבת תסריט
*משך פרה-הפקה (הפקה מקדימה)
*זמן לצילומים
*זמן לפוסט-הפקה
*פרק הזמן הנחוץ להפקה ממועד החתימה
*זמן להגשת מאסטר לשידור מחתימה
סטטוס הפקהפירוט
מקורות מימון חיצוניים / תמיכות
סכום המימון
פירוט המקורות
גובה בקשת ההשתתפות מהתאגיד
*מדוע מתאים לתאגיד השידור הציבורי
מדוע מתאים לשידור בדיגיטל
 
גוף ההצעה
*תקציר - עד 100 מילים
*על המיזם בשורה אחת (One liner) - עד 100 תווים
קישור לצפייה
סיסמא לקישור

הבא >