קול קורא להגשת הצעות להפקת תכניות במסגרת סדרה אנתולוגית העוסקת בלהקות הזמר המרכזיות בתרבות ישראלית עבור תאגיד השידור הישראלי - כאן 11

כאן - תאגיד השידור הישראלי מעוניין להשיק סדרת ספיישלים אנתולוגית המספרת את סיפורן של להקות הזמר המרכזיות בתרבות הישראלית בתקופות שונות. התאגיד מזמין יוצרים ומפיקים לקחת חלק ולהגיש הצעות להפקת פרק המספר את סיפור הקמתה ויצירתה של להקה אחת. פרקי ספיישל אלה יהפכו לפרויקט כולל המספר את סיפורן של להקות זמר לאורך השנים בתרבות הישראלית. יש לקרוא היטב את מסמכי הקול הקורא, לוודא עמידה בתנאי הסף ולמלא את חוברת ההגשה המקוונת. המסמכים אותם יש לצרף להצעה מפורטים בסעיף 6ו' בקול הקורא.

פרטי ההצעה
*שם ההצעה
סוגה תרבות ובידור
*תת סוגה
האם ההצעה הוגשה בעבר לתאגיד
האם ההצעה הוגשה בעבר לגוף שידור אחר
 
בעלי תפקידים
*המציע / חברת ההפקה
האם יש תאגיד בשליטתך
*שם החברה
האם החברה עוסקת בתחום ההפקות
האם חברתך מוחזקת / בבעלות חברה אחרת
*שם החברה
האם החברה עוסקת בתחום ההפקות
*שם איש קשר
*דוא"ל איש קשר
*אימות דוא"ל
*טלפון איש קשר
*תפקיד בהפקה איש קשר
*שם במאי/ת
*דוא"ל במאי/ת
*טלפון במאי/ת
*שם מפיק/ה
*דוא"ל מפיק/ה
*טלפון מפיק/ה
שם יוצר/ת 2
דוא"ל יוצר/ת 2
טלפון יוצר/ת 2
שם תסריטאי/ת
שם עורך/ת תוכן
תפקידי מפתח אחרים
 
פרטים
 
*אורך (בדקות)
*תקציב לפרק ללא מע"מ
משך פיתוח
משך פרה-הפקה (הפקה מקדימה)
זמן לצילומים
זמן לפוסט-הפקה
*פרק הזמן הנחוץ להפקה ממועד החתימה
*זמן להגשת מאסטר לשידור מחתימה
מקורות מימון חיצוניים / תמיכות
סכום המימון
פירוט המקורות - עד 100 תווים
גובה בקשת ההשתתפות מהתאגיד
*מדוע מתאים לתאגיד השידור הציבורי
 
גוף ההצעה
*תקציר - עד 100 מילים
*על המיזם בשורה אחת (One liner) - עד 100 תווים
קישור לצפייה
סיסמא לקישור

הבא >