קול קורא להגשת הצעות לסדרות ולסרטי תעודה- תחקיר דוקומנטריים עבור תאגיד השידור הישראלי

כאן - תאגיד השידור הישראלי מבקש להזמין ולעודד יוצרים ומפיקים להגיש הצעות לתוכניות / סדרות דוקומנטריות, תוכניות תחקיר וסרטים בודדים, שבמרכזם נגישות יוצאת דופן לסיפורים, מרואיינים, חומרי ארכיון, הקלטות או חשיפות שלא פורסמו בעבר. יש להגיש את ההצעות לפי ההוראות בקול הקורא המקוון. אין להגיש יותר מהצעה אחת לסדרה והצעה אחת לסרט לכל מציע.

פרטי ההצעה
*שם ההצעה
סוגה דוקומנטרי
*תת סוגה
האם ההצעה הוגשה בעבר לתאגיד
האם ההצעה הוגשה בעבר לגוף שידור אחר
 
בעלי תפקידים
*המציע / חברת ההפקה
*שם איש קשר
*דוא"ל איש קשר
*אימות דוא"ל
*טלפון איש קשר
*תפקיד בהפקה איש קשר
שם במאי/ת
דוא"ל במאי/ת
טלפון במאי/ת
שם מפיק/ה
דוא"ל מפיק/ה
טלפון מפיק/ה
*שם עורך/ת תוכן
תפקידי מפתח אחרים
 
פרטים
 
סרט / סדרה
*מספר פרקים לסדרה
*אורך (בדקות)
*תקציב לפרק ללא מע"מ
*תקציב לעונה ללא מע"מ
תקציב לפיילוט ללא מע"מ
*תקציב הפרויקט ללא מע"מ
*משך פיתוח
משך תחקיר
זמן הנחוץ לחיפוש מימון
זמן לצילומים
זמן לפוסט-הפקה
פרק הזמן הנחוץ להפקה ממועד החתימה
*זמן להגשת מאסטר לשידור מחתימה
סטטוס הפקה
פירוט
מקורות מימון חיצוניים / תמיכות
סכום המימון
פירוט המקורות
גובה בקשת ההשתתפות מהתאגיד
*מדוע מתאים לתאגיד השידור הציבורי
מדוע מתאים לשידור בדיגיטל
 
גוף ההצעה
*תקציר - עד 100 מילים
*על המיזם בשורה אחת (One liner) - עד 100 תווים
קישור לצפייה
סיסמא לקישור

הבא >