קול קורא להגשת הצעות לסדרות ולסרטי תעודה (דוקומנטריים) עבור כאן 11 - מועד פברואר-אפריל 2021

כאן - תאגיד השידור הישראלי מבקש להזמין ולעודד יוצרים ומפיקים להגיש הצעות לסרטי תעודה בודדים וכן סדרות דוקומנטריות ולפרויקטים תיעודיים מרובי פרקים. ניתן להגיש פרויקטים בשלבי פיתוח. אין להגיש יותר משתי הצעות לסדרה והצעה אחת לסרט בודד לכל חברת הפקה. יש להגיש את ההצעות לפי ההוראות בחוברת ההצעה המקוונת. בהצלחה!

פרטי ההצעה
*שם ההצעה
סוגה דוקומנטרי
*תת סוגה
האם ההצעה הוגשה בעבר לתאגיד
האם ההצעה הוגשה בעבר לגוף שידור אחר
 
בעלי תפקידים
*המציע / חברת ההפקה
*שם איש קשר
*דוא"ל איש קשר
*אימות דוא"ל
*טלפון איש קשר
*תפקיד בהפקה איש קשר
*שם במאי/ת
*דוא"ל במאי/ת
*טלפון במאי/ת
*שם מפיק/ה
*דוא"ל מפיק/ה
*טלפון מפיק/ה
שם יוצר/ת 2
דוא"ל יוצר/ת 2
טלפון יוצר/ת 2
שם תסריטאי/ת
שם עורך/ת תוכן
 
פרטים
 
סרט / סדרה
*מספר פרקים לסדרה
*אורך (בדקות)
תקציב לפרק ללא מע"מ
תקציב לעונה ללא מע"מ
*תקציב הפרויקט ללא מע"מ
*משך פיתוח
משך תחקיר
זמן הנחוץ לחיפוש מימון
זמן לצילומים
זמן לפוסט-הפקה
*פרק הזמן הנחוץ להפקה ממועד החתימה
*זמן להגשת מאסטר לשידור מחתימה
סטטוס הפקה




פירוט
מקורות מימון חיצוניים / תמיכות
סכום המימון
פירוט המקורות
גובה בקשת ההשתתפות מהתאגיד
*מדוע מתאים לתאגיד השידור הציבורי
מדוע מתאים לשידור בדיגיטל
 
גוף ההצעה
*תקציר - עד 100 מילים
*על המיזם בשורה אחת (One liner) - עד 100 תווים
קישור לצפייה
סיסמא לקישור

הבא >