קול קורא חינוך 2020

כאן - תאגיד השידור הציבורי מזמין יוצרים ומפיקים להציע הצעות למגוון תכניות סדרות וסרטים בודדים בז'אנרים הדוקומנטרי, דוקו ריאליטי, עובדתי וניסוי חברתי העוסקות בחינוך ובמערכת החינוך כמפורט בקול הקורא המקוון. כל מציע רשאי להגיש עד 2 הצעות בלבד! בהצעת פורמט קנוי מחו"ל יש להציג הוכחת בעלות על הזכויות או אופציה על הזכויות. אין להגיש הצעות המבוססות על גישה מאושרת מוכחת (אקסס) לחומרים מצטלמים חיוניים לתכנית, כגון דמויות מפתח ואתרי צילום. ללא מכתב המוכיח את קבלת הגישה ההצעה לא תידון ולא תקרא.

פרטי ההצעה
*שם ההצעה
סוגה
*תת סוגה
האם ההצעה הוגשה בעבר לתאגיד
האם ההצעה הוגשה בעבר לגוף שידור אחר
 
בעלי תפקידים
*המציע / חברת ההפקה
*שם איש קשר
*דוא"ל איש קשר
*אימות דוא"ל
*טלפון איש קשר
*תפקיד בהפקה איש קשר
שם במאי/ת
דוא"ל במאי/ת
טלפון במאי/ת
*שם מפיק/ה
*דוא"ל מפיק/ה
*טלפון מפיק/ה
שם צלם/ת
שם תסריטאי/ת
*שם עורך/ת תוכן
תפקידי מפתח אחרים
 
פרטים
 
סרט / סדרה
*מספר פרקים לסדרה
*אורך (בדקות)
*תקציב לפרק ללא מע"מ
*תקציב לעונה ללא מע"מ
*תקציב הפרויקט ללא מע"מ
*זמן לפוסט-הפקה
*פרק הזמן הנחוץ להפקה ממועד החתימה
*זמן להגשת מאסטר לשידור מחתימה
מקורות מימון חיצוניים / תמיכות
סכום המימון
פירוט המקורות
גובה בקשת ההשתתפות מהתאגיד
מדוע מתאים לשידור בדיגיטל
 
גוף ההצעה
*תקציר - עד 100 מילים
*על המיזם בשורה אחת (One liner) - עד 100 תווים
קישור לצפייה
סיסמא לקישור

הבא >