קול קורא לסדרות מתוסרטות ינואר-מרץ 2020

כאן - תאגיד השידור הישראלי מזמין יוצרים ומפיקים להגיש הצעות לסדרות דרמה מתוסרטות. כל הפרטים מפורטים בקול קורא מקוון זה ובמסמכים הנלווים. ** פרויקט שהוגש בעבר לא ניתן להגישו שוב למעט אם עבר פיתוח משמעותי אותו יש לציין במסמכי הקול הקורא. *** אין להגיש יותר משלוש הצעות לכל בית הפקה. **** אין להגיש יותר משתי הצעות לכל יוצר/ת

ההגשה נשלחה בהצלחה
מספר הגשתך הוא 14531