קול קורא לסדרות מתוסרטות ינואר-מרץ 2020

כאן - תאגיד השידור הישראלי מזמין יוצרים ומפיקים להגיש הצעות לסדרות דרמה מתוסרטות. כל הפרטים מפורטים בקול קורא מקוון זה ובמסמכים הנלווים. ** פרויקט שהוגש בעבר לא ניתן להגישו שוב למעט אם עבר פיתוח משמעותי אותו יש לציין במסמכי הקול הקורא. *** אין להגיש יותר משלוש הצעות לכל בית הפקה. **** אין להגיש יותר משתי הצעות לכל יוצר/ת

פרטי ההצעה
*שם ההצעה
סוגה סדרות מתוסרטות
*תת סוגה
האם ההצעה הוגשה בעבר לתאגיד
האם ההצעה הוגשה בעבר לגוף שידור אחר
 
בעלי תפקידים
*המציע / חברת ההפקה
*שם איש קשר
*דוא"ל איש קשר
*אימות דוא"ל
*טלפון איש קשר
*תפקיד בהפקה איש קשר
שם במאי/ת
דוא"ל במאי/ת
טלפון במאי/ת
שם מפיק/ה
דוא"ל מפיק/ה
טלפון מפיק/ה
שם צלם/ת
שם תסריטאי/ת
תפקידי מפתח אחרים
 
פרטים
 
*מספר פרקים לסדרה
*אורך (בדקות)
*תקציב לפרק ללא מע"מ
*תקציב לעונה ללא מע"מ
*זמן להגשת מאסטר לשידור מחתימה
מקורות מימון חיצוניים / תמיכות
סכום המימון
פירוט המקורות
גובה בקשת ההשתתפות מהתאגיד
*מדוע מתאים לתאגיד השידור הציבורי
מדוע מתאים לשידור בדיגיטל
 
גוף ההצעה
*תקציר - עד 100 מילים
*על המיזם בשורה אחת (One liner) - עד 100 תווים
קישור לצפייה
סיסמא לקישור

הבא >