קול קורא להגשת הצעות לסרטי תעודה (דוקומנטריים) לציון יום השואה והגבורה ויום הזיכרון לחללי מערכות ישראל עבור תאגיד השידור הישראלי

כאן - תאגיד השידור הישראלי מבקש להזמין ולעודד יוצרים ומפיקים להגיש הצעות לסרטי תעודה (דוקומנטריים) לציון יום השואה והגבורה ולציון יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. יוצרים ומפיקים מוזמנים להגיש הצעות לסרטים דוקומנטריים המציגים סיפורים אישיים, ו/או סוגיות היסטוריות וחברתיות אשר נועדו ומתאימים לשידור ביום הזיכרון לשואה ולגבורה או ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. על הסרטים להיות מוכנים לשידור עד 1.4.2020 או עד 1.4.2021

פרטי ההצעה
*שם ההצעה
סוגה דוקומנטרי
*תת סוגה
האם ההצעה הוגשה בעבר לתאגיד
האם ההצעה הוגשה בעבר לגוף שידור אחר
 
בעלי תפקידים
*המציע / חברת ההפקה
*שם איש קשר
*דוא"ל איש קשר
*טלפון איש קשר
*תפקיד בהפקה איש קשר
שם במאי/ת
דוא"ל במאי/ת
טלפון במאי/ת
שם מפיק/ה
דוא"ל מפיק/ה
טלפון מפיק/ה
שם עורך/ת תוכן
 
פרטים
 
*אורך (בדקות)
*תקציב הפרויקט ללא מע"מ
משך פיתוח
משך תחקיר
זמן הנחוץ לחיפוש מימון
זמן לצילומים
זמן לפוסט-הפקה
*זמן להגשת מאסטר לשידור מחתימה
סטטוס הפקהפירוט
מקורות מימון חיצוניים / תמיכות
סכום המימון
פירוט המקורות
גובה בקשת ההשתתפות מהתאגיד
*מדוע מתאים לתאגיד השידור הציבורי
*מדוע מתאים לשידור בדיגיטל
 
גוף ההצעה
*תקציר - עד 100 מילים
*על המיזם בשורה אחת (One liner) - עד 100 תווים
קישור לצפייה
סיסמא לקישור

הבא >