קול קורא להגשת הצעות לסדרות תעודה (דוקומנטריות) לציון שנת ה - 80 למדינת ישראל עבור תאגיד השידור הישראלי כאן 11

כאן - תאגיד השידור הישראלי מבקש להזמין ולעודד יוצרים ומפיקים להגיש הצעות לסדרות רחבות היקף לציון שנת ה – 80 למדינת ישראל. על הסדרות לבחון את ההיסטוריה של החברה, המדינה והתרבות הישראלית, מזוית מקורית ומעוררת מחשבה. על הסדרות להתבסס על תחקיר מעמיק, ולעשות שימוש בשפה ויזואלית עשירה, מגוונת וחדשנית. ניתן להגיש הצעות להפקה והצעות לפיתוח. יש להגיש את ההצעות לפי ההוראות בחוברת ההגשה המקוונת.

פרטי ההצעה
*שם ההצעה
סוגה דוקומנטרי
*תת סוגה
האם ההצעה הוגשה בעבר לתאגיד
האם ההצעה הוגשה בעבר לגוף שידור אחר
 
בעלי תפקידים
*המציע / חברת ההפקה
האם יש תאגיד בשליטתך
*שם החברה
האם החברה עוסקת בתחום ההפקות
האם חברתך מוחזקת / בבעלות חברה אחרת
*שם החברה
האם החברה עוסקת בתחום ההפקות
*שם איש קשר
*דוא"ל איש קשר
*אימות דוא"ל
*טלפון איש קשר
*תפקיד בהפקה איש קשר
*שם במאי/ת
*דוא"ל במאי/ת
*טלפון במאי/ת
*שם מפיק/ה
*דוא"ל מפיק/ה
*טלפון מפיק/ה
שם צלם/ת
שם תסריטאי/ת
*שם עורך/ת תוכן
תפקידי מפתח אחרים
 
פרטים
 
*מספר פרקים לסדרה
*אורך (בדקות)
*תקציב לפרק ללא מע"מ
*תקציב לעונה ללא מע"מ
*תקציב הפרויקט ללא מע"מ
*משך פיתוח
*משך תחקיר
משך לכתיבת תסריט
*משך פרה-הפקה (הפקה מקדימה)
*זמן לצילומים
*זמן לפוסט-הפקה
*פרק הזמן הנחוץ להפקה ממועד החתימה
*זמן להגשת מאסטר לשידור מחתימה
סטטוס הפקהפירוט
מקורות מימון חיצוניים / תמיכות
סכום המימון
פירוט המקורות - עד 100 תווים
גובה בקשת ההשתתפות מהתאגיד
*מדוע מתאים לתאגיד השידור הציבורי
מדוע מתאים לשידור בדיגיטל
 
גוף ההצעה
*תקציר - עד 100 מילים
*על המיזם בשורה אחת (One liner) - עד 100 תווים
קישור לצפייה
סיסמא לקישור

הבא >