קול קורא לסדרות מתוסרטות מועד דצמבר 2020

כאן - תאגיד השידור הישראלי מזמין יוצרים ומפיקים להגיש הצעות לסדרות מתוסרטות בכל הז'אנרים. יש לקרוא בעיון את מסמכי הקול הקורא הכוללים תנאי סף מעודכנים ולמלא בקפדנות את חוברת ההגשה המקוונת. אין להגיש יותר מ-2 הצעות מטעם כל מציע העומד בתנאי הסף. ככל שמציע יגיש יותר משתי הצעות לנושא, התאגיד יבחן את שתי ההצעות הראשונות שהוגשו בלבד. לעניין זה, כ"מציע" ייחשב תאגיד, במי ששולט בתאגיד ובתאגיד אשר בשליטת מי מהם, כמציע אחד.

פרטי ההצעה
*שם ההצעה
סוגה סדרות מתוסרטות
*תת סוגה
האם ההצעה הוגשה בעבר לתאגיד
האם ההצעה הוגשה בעבר לגוף שידור אחר
 
בעלי תפקידים
*המציע / חברת ההפקה
*שם איש קשר
*דוא"ל איש קשר
*אימות דוא"ל
*טלפון איש קשר
*תפקיד בהפקה איש קשר
שם במאי/ת
דוא"ל במאי/ת
טלפון במאי/ת
*שם מפיק/ה
*דוא"ל מפיק/ה
*טלפון מפיק/ה
*שם יוצר/ת 2
*דוא"ל יוצר/ת 2
*טלפון יוצר/ת 2
שם צלם/ת
*שם תסריטאי/ת
תפקידי מפתח אחרים
 
פרטים
 
*מספר פרקים לסדרה
*אורך (בדקות)
*תקציב לפרק ללא מע"מ
*תקציב לעונה ללא מע"מ
*זמן להגשת מאסטר לשידור מחתימה
מקורות מימון חיצוניים / תמיכות
סכום המימון
פירוט המקורות
גובה בקשת ההשתתפות מהתאגיד
מדוע מתאים לתאגיד השידור הציבורי
 
גוף ההצעה
*תקציר - עד 100 מילים
*על המיזם בשורה אחת (One liner) - עד 100 תווים
קישור לצפייה
סיסמא לקישור

הבא >